Helyhatósági választások Pest megyében

2014. október 12-én Magyarországon helyhatósági választásokat tartanak. Ennek alkalmából adjuk közre a következő válogatást.

Az önkormányzatiság az európai civilizáció egyediségének letéteményese. Az önigazgatás megjelent a görög poliszokban és a római civilizációban is. A koraközépkorban a nagyvárosok menekítették át számunkra. Az autonómiák szép példáját jelentették az egyetemek. Az önigazgatás az Árpád-házi királyaink idején megjelent Magyarországon is előbb a szabad királyi városokban, majd a középkor későbbi századaiban a vármegyékben is. A választók és választhatók köre természetesen a mainál lényegesen szűkebb volt.

Az alábbi virtuális kiállítás a régmúlt önkormányzati választásaiba enged bepillantást. A bemutatott dokumentumok némi fényt vetnek az autonómia korlátaira is.

 

A galériát összeállította: Dr. Schramek László

01_sarudi Battik János Pest megyei alispánná választása

01_sarudi Battik János Pest megyei alispánná választása

02_A szentendrei helyi választások tudomásulvétele

02_A szentendrei helyi választások tudomásulvétele

03_Rákokeresztúriak tiltakozása főszolgabírói önkény ellen

03_Rákokeresztúriak tiltakozása főszolgabírói önkény ellen

04_A Pest megyei virilisták 1913. évi névsora

04_A Pest megyei virilisták 1913. évi névsora

05_Szociáldemokrata Párt választási plakátja

05_Szociáldemokrata Párt választási plakátja

06_A Keresztény Gazdasági Szociális Párt plakátja

06_A Keresztény Gazdasági Szociális Párt plakátja

07_Kelenvölgyi Keresztény Háztulajdonosok blokkjának plakátja

07_Kelenvölgyi Keresztény Háztulajdonosok blokkjának plakátja

08_Taksony község dobolási könyve

08_Taksony község dobolási könyve

09_Az 1985. évi választások propaganda terve

09_Az 1985. évi választások propaganda terve