Links / 
Everything about hungarian archives - minden tudnivaló a levéltárakról
Hungarian Government of Education et Culture - Oktatási és Kulturális Minisztérium
Local Government of Pest County - Pest Megye Önkormányzata
Directorate of Museums of Pest County - Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága
Library of Pest County - Pest Megyei Könyvtár

Everything about Pest County -  minden tudnivaló Pest megyéről

Everything about Nagykőrös - minden tudnivaló Nagykőrösről

Association of Hungarian Archivists - Magyar Levéltárosok Egyesületének honlapja
Association of Young Archivists - Fiatal Levéltárosok Egyesületének honlapja