A Pest Megyei Levéltár könyvtárát ingyenesen használhatják az intézmény munkatársai és érvényes látogatójeggyel rendelkező kutatói. A könyvtár 2009. decemberi állománya 14 078 mű 30 842 kötetét ölelte fel. Intézményünk beszerezte az elmúlt években a legfontosabb elektronikus kiadványokat is, amelyek keretében 112 mű, 143 db CD illetve DVD lemeze áll az érdeklődők rendelkezésére. A könyvtár használatát cédulakatalógus segíti.

A Pest Megyei Levéltár könyvtárának gyűjteményében a magyar történelemre vonatkozó általános, összefoglaló munkák, forrásközlések és folyóiratok mellett a Pest megyei települések helytörténetére vonatkozó kiadványok, helyi újságok és hetilapok szerepelnek. A könyvtári dokumentumok használatának feltételeit a Könyvtárhasználati Szabályzat tartalmazza.