Általános tájékoztató

  A  Levéltár őrizetében lévő iratanyagban térítésmentesen kutathat minden magyar és külföldi állampolgár a kutatótermi szabályzat, valamint a vonatkozó törvények és rendeletek betartásával. 18 éven aluliak számára látogatójegy szülői (vagy tanári) felelősségvállalás mellett adható. A kutatóknak regisztrálniuk kell magukat kutatószolgálatunkon, amelynek során a Levéltár munkatársai minden esetben rögzítik a kutatók nevét, lakcímét, személyi igazolvány- vagy útlevélszámát és kutatási témáját. A kutatóknak a regisztrációhoz fel kell mutatniuk érvényes, fényképes személyazonosító igazolványukat és lakcímkártyájukat. A levéltárban őrzött kulturális kincsek a könyvtári dokumentumoktól eltérően csak egy példányban készültek, ezért a levéltári iratokat különös óvatossággal kell kezelni. A levéltári anyag megőrzése érdekében a másolatban rendelkezésre álló iratok eredeti példányát csak indokolt esetben lehet kutatni. Az iratanyag védelme érdekében a különösen rossz állapotú iratok kutatására és reprodukciójára irányuló kérelmeket az intézmény vezetői elutasíthatják.

A levéltár polgártársaink személyiségi jogaira tekintettel a személyes és szenzitív adatokat (egészségi állapotra, káros szenvedélyre, politikai preferenciára, vallási hovatartozásra, szexuális magatartásra és büntetett előéletre vonatkozó információkat) tartalmazó iratokat csak a törvényben meghatározott védelmi idő lejárta után bocsát a kutatók rendelkezésére. E terminus lejárta előtt csak a tudományos kutatóintézetek (MTA kutatóintézetei, egyetemek, főiskolák, országos és megyei könyvtárak, múzeumok és levéltárak) támogatónyilatkozatát írásban bemutató tudományos kutatók jogosultak betekinteni e dokumentumokba. Ezen iratok kutatásának részletes szabályait a kutatótermi szabályzat 2. „Kutatási korlátozások" című fejezete tartalmazza.

Az 1990. május 2. után keletkezett közérdekű adatot tartalmazó iratok a személyes adatok tisztelet-ben tartásával kutathatók. Azon dokumentumok, amelyek döntés-előkészítő információkat tartalmaznak, a 30 év védelmi idő letelte előtt csak az iratképző intézmény hozzájárulásával kerülhet a kutatók kezébe.

A Pest Megyei Levéltár munkatársai készséggel nyújtanak felvilágosítást a leendő és regisztrált kutatóknak a kutatási témájukhoz kapcsolódó iratanyag őrzési helyéről, és kutatásának lehetőségeiről, segédlettel történő ellátottságáról. Javasoljuk tisztelt kutatóinknak, hogy a kutatás megkezdése előtt forduljanak kutatószolgálatunkhoz a szükséges felvilágosításért.

Nyitva tartás:

 

 Központ
     
 Nagykőrös

hétfő, kedd, csütörtök: 8:30 - 15:00

szerda: 8:30 - 16:45

péntek: 8:30 - 13:00

 

kutatófelügyelő:

Berényiné Kovács Gyöngyi levéltáros

Telefon: (06-1) 455-9057

e-mail: kutato.pml@mnl.gov.hu

 

 hétfő - csütörtök: 8:00 - 15:45

 

 

 

kutatófelügyelő:

Varga Ildikó segédlevéltáros

Telefon: (53) 350-492

e-mail: nagykoros.pml@mnl.gov.hu