A Pest Megyei Levéltár kiadványai

Pest Megye Múltjából sorozat
(sorozatszerk.: Lakatos Ernő, Egey Tibor, Héjjas Pál, Schramek László)
 
 

 

A teljes sorozat  letölthető: http://nfo.arcanum.hu/mltk/opt/a090925.htm?v=pdf&a=start

( kivéve: Tanulmányok Pest Megye Múltjából III-V.)

 

Pest megye múltjából. Tanulmányok. Szerk.: Keleti Ferenc, Lakatos Ernő, Makkai László. Bp., 1965. (1.)

Iratok Pest megye történetéhez, 1918–1919. (Okmányközlés). Bp., 1969. (2.)

Káldy–Nagy Gyula: A budai szandzsák 1559. évi összeírása. Bp., 1977. (3.)

Vígh Károly: Vörös Pest megye Bp., 1979. (4.) (cikkszám: 241–4) 80. –Ft

Bakács István: Iratok Pest megye történetéhez. Oklevélregeszták, 1002–1437. Bp., 1982. (5.)

Káldy–Nagy Gyula: A budai szandzsák 1546–1590. évi összeírásai. Demográfiai és gazdaságtörténeti adatok, Bp., 1985. (6.) (cikkszám: 241–12) 300.–Ft

Fejezetek Pest megye történetéből. Tanulmányok. Szerk.: Egey Tibor. Bp., 1990. (7.)

Borosy András: Pest–Pilis–Solt vármegye 1728. évi regnicoláris összeírása. I–II. kötet. Szerk.: Horváth M. Ferenc. Bp., 1997. (8.) (cikkszám: 241–36) 2000.–Ft

Horváth–Szabó: Pest–Solt–megye 1860. évi település–statisztikai leírása. Bp., 2000. (9.) (cikkszám: 241–43) 1400.–Ft

1956 Pest megyében. I–II. kötet. Szerk.: Balázs Gábor, Borbély Rita Katalin, Halász Csilla, Kiss Anita, Schramek László Péter, Tóth Judit. Bp., 2006. (10.) (cikkszám: 241–52) 5500.–Ft

Tanulmányok Pest megye múltjából. Szerk.: Halász Csilla, Tóth Judit. Bp., 2006. (11.) (cikkszám: 241–53) 1500. –Ft

Mohács előtti oklevelek a Pest Megyei Levéltárban. Átiratok és regeszták. Szerk.: Balázs Gábor, Kiss Anita, Schramek László Péter. Bp., 2007. (12.) (cikkszám: 241–55) 4.000.–Ft

Tanulmányok Pest megye múltjából II. Szerk.: Halász Csilla, Tóth Judit. Bp., 2007. (13.) (cikkszám: 241–56) 1500 – Ft

 

 Tanulmányok Pest megye Múltjából III. Szerk.: Halász Csilla, Tóth Judit. Bp., 2009. (14.) 1000 Ft

 

 Tanulmányok Pest megye Múltjából IV. Főszerk.: Tóth Judit. Bp., 2012. (15.) 1714 Ft

 

Halász Csilla: A nép művelése- Agitáció és propaganda a népművelésben a Rákosi-rendszer idején. Bp., 2013. (16.) 1714 Ft

 Tanulmányok Pest megye múltjából V. Szerk.: Kiss Anita. Bp., 2014. (17.)

 

 

Pest Megyei Levéltári Füzetek sorozat
(sorozatszerk.: Lakatos Ernő, Egey Tibor, Héjjas Pál)

 

A sorozat egyes kötetei (15., 19., 24., 27 - 30., 32 - 36.) letölthetők:

http://nfo.arcanum.hu/mltk/opt/a090925.htm?v=pdf&a=start

 

A "Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái" sorozat megjelent még: "16 - 18. századi vármegyei jegyzőkönyvek regesztái" (DVD-ROM, Arcanum Adatbázis Kft, 2009)

 

A modern krónikaírás Pest megyében. Szerk.: Lakatos Ernő. Bp., 1967. (1.)

A Pest Megyei Levéltár tanácsköztársasági iratai. (Levéltári leltár). Szerk.: Lakatos Ernő. Bp., 1969. (2.)

Útmutató a Pest Megyei Levéltár nagykőrösi osztálya irataihoz. Összeállította: Dr. Böőr László. Szerk.: Lakatos Ernő. Bp., 1981. (3.) (cikkszám: 241–5) 33. –Ft

Horváth Lajos: Pest megye városi, községi és megyei pecsétjei, 1381–1876. Bp., 1982. (4.)

Lakos János: Hogyan írjam meg falum történetét? Útmutató. Bp., 1983. (5.)

Borosy András: Pest–Pilis–Solt vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1638–1711. I. 1638–1644, 1656–1665. Bp., 1983. (6.)

Borosy András: Pest–Pilis–Solt vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1638–1711. II. 1666–1680. Bp., 1984. (7.)

Pásztor Mihály: A fehérterror néhány jelensége. Pest megye 1919–1920. Bp., 1985. (8.)

Szabó Attila: Hogyan írjam meg termelőszövetkezetem történetét? Útmutató. Bp., 1985. (9.) (cikkszám: 241–14) 55. –Ft

Borosy András: Pest–Pilis–Solt Kiskun vármegye közgyűlési jegyző– könyveinek regesztái 1638–1711. III. 1681–1697. Bp., 1985. (10.) (cikkszám: 241–11) 75. –Ft

Borosy András: Pest–Pilis–Solt Kiskun vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1638–1711. IV. 1698–1702. Bp., 1986. (11.) (cikkszám: 241–15) 80. –Ft

Kisfaludy Katalin: Hogyan írjam meg iskolám történetét? Útmutató. Bp., 1987. (12.)

Horváth M. Ferenc: Hogyan írjam meg üzemem történetét? Útmutató. Bp., 1987. (13.) (cikkszám: 241–17) 60. –Ft

Borosy András: Pest–Pilis–Solt Kiskun vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1638–1711. V. 1703–1710. (1632, 1664, 1691–1692, 1698, 1702). Bp., 1987. (14.) (cikkszám: 241–18) 100. –Ft

Horváth Lajos: Pest Pilis–Solt–Kiskun vármegye pecsétjei 1918–1919. Bp., 1989. (15.) (cikkszám: 241–21) 100. –Ft

Szabó Imre: Az iskolák államosítása Pest–Pilis–Solt–Kiskun vármegyében. Bp., 1988. (16.) (cikkszám: 241–20) 60. –Ft

Borosy András: Pest–Pilis–Solt Kiskun vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1712–1740. Új sorozat I. 1712, 1715–1718. Bp., 1989. (17.)

Lakos János: Hogyan írjam meg falum történetét? Útmutató. 2. átdolgozott kiadás. Bp., 1989. (18.) (cikkszám: 241–22) 60. –Ft

Héjjas Pál. Az a híres Bogár Imre...(A Bogár betyárbanda története). Bp., [1990.] (19.) (cikkszám: 241–26) 118. –Ft

Borosy András– Szabó Attila: Pest–Pilis–Solt–Kiskun vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1712–1740. Új sorozat II. 1718–1720. Bp., 1991. (20.) (cikkszám: 241–27) 110. –Ft

Borosy András– Kisfaludy Katalin–Szabó Attila: Pest–Pilis–Solt–Kiskun vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1712–1740. Új sorozat III. 1721–1725. Bp., 1992. (21.) (cikkszám: 241–28) 150. –Ft

Borosy András–Kisfaludy Katalin: Pest–Pilis–Solt–Kiskun vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1712–1740. Új sorozat IV. 1726–1730. Bp., 1993. (22.) (cikkszám: 241–29) 200. –Ft

Borosy András: Pest–Pilis–Solt Kiskun vármegye közgyűlési jegyző– könyveinek regesztái 1712–1740. Új sorozat V. 1731–1734. Bp., 1994. (23.) (cikkszám: 241–30) 350. –Ft

Horváth Lajos: Pest–Pilis–Solt vármegye kialakulása és működése 1659–ig. Bp., 1995. (24.) (cikkszám: 241–32) 350. –Ft

Borosy András: Pest–Pili–Solt Kiskun vármegye közgyűlési jegyző– könyveinek regesztái 1712–1740. Új sorozat VI. 1735–1737. Bp., 1995. (25.) (cikkszám: 241–33) 400. –Ft

Borosy András: Pest–Pilis–Solt Kiskun vármegye közgyűlési jegyző– könyveinek regesztái 1712–1740. Új sorozat VII. 1737–1740. Bp., 1996. (26.) (cikkszám: 241–34) 500. –Ft

Borosy András: Pest–Pilis–Solt vármegye közgyűlési iratainak regesztái. Igazságszolgáltatási iratok. I. 1589–1660. Bp., 1998. (27.) (cikkszám: 241–38) 700. –Ft

Magyar Eszter: Visegrád története, 1684–1756. Bp., 1998. (28.) (cikkszám: 241–37) 600. –Ft

Krizsán László: A szabadság balladája. Ács Károly élettörténete. Bp., 1999. (29.) (cikkszám: 241–40) 650. –Ft

Borosy András: Pest–Pilis–Solt vármegye közgyűlési iratainak regesztái. Igazságszolgáltatási iratok. II. 1661–1720. Bp., 1999. (30.) (cikkszám: 241–41) 800. –Ft

Lakos Ágnes: Térképek a Pest Megyei Levéltárban. Bp., 1999. (31.) (cikkszám: 241–42) 1000. Ft

Borosy András–Szabó Attila: Pest–Pilis–Solt vármegye közgyűlési iratainak regesztái. Igazságszolgáltatási iratok. III. 1721–1740. Bp., 2000. (32.) (cikkszám: 241–44) 1000. –Ft

Borosy András: Pest–Pilis–Solt vármegye közgyűlési iratainak regesztái. Közigazgatási és politikai iratok I. 1618–1670. Bp., 2001. (33.) (cikkszám: 241–46) 1100. –Ft

Borosy András–Szabó Attila: Pest–Pilis–Solt vármegye közgyűlési iratainak regesztái Közigazgatási és politikai iratok II. 1671–1716. Bp., 2002. (34.) (cikkszám: 241–47) 1100. –Ft

Borosy András–Kiss Anita Szabó Attila: Pest–Pilis–Solt vármegye közgyűlési iratainak regesztái. Közigazgatási és politikai iratok III. 1717–1730. Bp., 2003. (35.) (cikkszám: 241–48) 1300. –Ft

Borosy András–Kiss Anita–Szabó Attila: Pest–Pilis–Solt vármegye közgyűlési iratainak regesztái. Közigazgatási és politikai iratok IV. 1731–1740. Bp., 2004. (36.) (cikkszám: 241–50) 1400. –Ft

Kiss Anita–Schramek László Péter: Pest–Pilis–Solt vármegye közgyűlési iratainak regesztái. Kiegészítő kötet (1625–1715; 1728). Bp., 2006. (37.) (cikkszám: 241–54) 900. –Ft

 

 

 

Egyedi kiadványok

(A "Borosy-emlékkönyv" és a "Levéltárismertető" letölthető:

http://nfo.arcanum.hu/mltk/opt/a090925.htm?v=pdf&a=start)

 

A Pest Megyei Levéltár fond– és állagjegyzéke. Összeállította: Lakos Ágnes. Bp., 1998.

Emlékkönyv Borosy András nyolcvanadik születésnapjára. Szerk.: Egey Tibor, Horváth M. Ferenc. Bp., 2002. 3000 Ft

A Pest Megyei Levéltár. Levéltárismertető. Bp., 2004. Szerk.: Héjjas Pál, Egey Tibor, Horváth M. Ferenc, Böőr László (cikkszám: 241–49) 3400.– Ft

 

 Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.