Fondjegyzék

IV. fondfőcsoport — Megyei törvényhatóságok
V. fondfőcsoport — Megyei városok és községek
VI. fondfőcsoport — A közigazgatás területi szakszervei
VII. fondfőcsoport — A jogszolgáltatás területi szakszervei
VIII. fondfőcsoport — Intézetek, intézmények
IX. fondfőcsoport — Testületek
X. fondfőcsoport — Egyesületek
XI. fondfőcsoport — Gazdasági szervek
XII. fondfőcsoport — Egyházi szervek és iskolaszékek
XIII. fondfőcsoport — Családok
XIV. fondfőcsoport — Személyek
XV. fondfőcsoport — Gyűjtemények
XVI. fondfőcsoport — Tanácsköztársaság
XVII. fondfőcsoport — Néphatalmi és különleges feladatokra alakult bizottságok
XXI. fondfőcsoport — Megyei törvényhatóságok és törvényhatósági jogú városok
XXII. fondfőcsoport — Megyei városok és községek
 XXIII. fondfőcsoport — Tanácsok
XXIV. fondfőcsoport — A közigazgatás területi szakszervei
XXV. fondfőcsoport — A jogszolgáltatás területi szakszervei
XXVI. fondfőcsoport — Intézetek, intézmények
XXVII. fondfőcsoport — Testületek
XXVIII. fondfőcsoport — Egyesületek
XXIX. fondfőcsoport — Gazdasági szervek
XXX. fondfőcsoport — Szövetkezetek
XXXI. fondfőcsoport — Családok és személyek
XXXII. fondfőcsoport — Gyűjtemények
XXXIII. fondfőcsoport — Megőrzésre, illetve kezelésre a levéltárba utalt iratok
XXXV. fondfőcsoport — Magyar Dolgozók Pártja, Magyar Szocialista Munkáspárt
XXXVII. fondfőcsoport — Megyei jogú városi, városi és községi önkormányzatok